PLĂȚI COVID-19

Documentele justificative se pot depune începând cu miercuri, 1 aprilie 2020.

Informații referitoare la categoriile de beneficiari și modalitatea de transmitere a documentelor se vor gasi pe pagina web a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a agențiilor teritoriale.