Model de completare cerere consumator vulnerabil

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Formular de cerere-declaraţie pe propria raspundere

 

A. MASURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adresează?

Ø  familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevazute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile banești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adreseaza?

Ø  familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevazute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de pâna la 1.386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Ø  tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încalzirea locuinței.

Ø  Veniturile banești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 

B. MASURA DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021

PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)

Cui se adresează?

Ø  consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, dupa cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE

PENTRU CARE SE ACORDA MASURILE DE SPRIJIN?

Ø  termică în sistem centralizat

Ø  electrică

Ø  gaze naturale

Ø  combustibili solizi și/sau petrolieri

 

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE

PENTRU AJUTORUL DE ÎNCALZIRE?

·         numai pentru un singur sistem de încălzire

·         numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încalzirea locuinței

·         numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință)

·         numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul

·       numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încalzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitarii ajutorului pentru încalzirea cu energie electrică)

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE ȘI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de A.J.P.I.S. furnizorului

(% din valoarea prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)

Mai mic de 200 lei

100%

Între 200,1 și 320 lei

90%

Între 320,1 și 440 lei

80%

Între 440,1 și 560 lei

70%

Între 560,1 și 680,1 lei

60%

Între 680,1 lei și 920 lei

50%

Între 920, 1 și 1040 lei

40 %

Între 1.040,1 lei și 1.160 lei

30%

Între 1.160,1 și 1.280 lei

20%

Între 1.280,1 și 1.386 lei –pe membru de familie

10%

Între 1.280,1 și 2.053 lei pentru persoana singură

10%

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată

Suma fixă acordată lunar (lei)

Energie electrică

30 lei

Gaze naturale

10 lei

Energie termică

10 lei

Combustibili solizi și/sau petrolieri

20 lei

EXCEPȚIE

Atunci când singura sursa de energie utilizata este cea electrică

70  lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încalzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamna ca suplimentul se acorda cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

 

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCALZIRE/ SUPLIMENTUL

PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formular de cerere – declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

 

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE

PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

Ø  La sediul primăriei localității pe raza căreia se afla locuința

Ø  Pe pagina de Internet a primariei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

Ø  toți membrii familiei

Ø  toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii

Ø  toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței

Ø  sistemul de încalzire utilizat

Ø  toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodarie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât sa cuprinda toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

CINE MA POATE AJUTA SA COMPLETEZ FORMULARUL?

Ø  Asistentul social din cadrul primariei

Ø  TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

 

UNDE SE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

–      personal

–      electronic

–      transmis prin poștă

 Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

·         îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;

·         îl pot semna electronic ori scana, dupa caz, şi transmite electronic către primării.

Pliant