Legislație conexă

HG nr. 3 din 12 ianuarie 2020  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea O.U.G. nr. 132  privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ordonanța de urgență nr. 211 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ordinul Ministrului nr. 1673/2020 privind aprobarea Procedurii de colaborare intre agențiile pentru plăți li inspecție socială și inspectoratele teritoriale de munca în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevazută la art. 4 din O.U.G. nr. 132/2020.

Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si nr. 3 din H.G. 856 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului Nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordinului Ministrului nr. 1.341/2020 aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă

Legea nr. 61 pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 19

Legea nr. 60 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32

Legea nr. 59/2020 pentru aprobarea O.U.G. 30

Ordinul Ministrului nr. 3577/2020

Legea nr. 55/2020

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 privind modificarea Codului fiscal, precum și pentru instituirea unor masuri fiscale

Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordinul Ministrului nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordinul Ministrului nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Hotărârea Guvernului nr. 281/2020 privind stabilire criterii art X alin. 5 din O.U.G 29

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020

Legea nr. 19/2020

Legea nr. 35/2020 privind ajutorul financiar familiilor pentru plata servicii oferite de bonă

Ordinul Ministrului nr. 791/2020

Ordinul Ministrului nr. 346/2020

Ordinul Ministrului nr. 740/2020

Ordinul Ministrului nr. 741/2020

Ordinul Ministrului nr. 742/2020

Ordinul Ministrului nr. 743/2020

Ordonanța de urgență nr. 29/2020

Ordonanța de urgență nr. 30/2020

Ordonanța de urgență nr. 32/2020

Ordonanța de urgență nr. 41/2020

Ordonanța de urgență nr. 822/2020

Ordonanța de urgență nr. 68/2020

Ordonanța de urgență nr. 70/2020

Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative