AJUTOR SOCIAL (VENIT MINIM GARANTAT)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie
Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie Februarie
Martie Martie Martie Martie Martie
Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie
Mai Mai Mai Mai Mai Mai
Iunie Iunie Iunie Iunie Iunie Iunie
Iulie Iulie Iulie Iulie Iulie Iulie
August August August August August August
Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie
Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie
Noiembrie Noiembrie Noiembrie Noiembrie Noiembrie Noiembrie
Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie Decembrie