În atenţia solicitanţilor de subvenţie de la bugetul de stat, pentru anul 2024 în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Anunț

Rezultatele evaluării inițiale a asociaților/fundațiilor care au solicitat subvenție de la bugetul de stat pentru anul 2024

Rezultatele evaluării finale ale asociațiilor/fundațiilor care au solicitat subvenție de la bugetul de stat pentru anul 2024