Legislație formare profesională

ORDIN nr. 1.149 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

Lista ocupațiilor pentru care se pot organiza programe de calificare nivel 1

Ordinul nr. 5039 2126 din 17.09.2018 – privind aprobarea corespondentei dintre nivelurile Cadrului national al calificarilor, actele de studii/calificare ce se elibereaza, tipul de programe de educatie si formare profesionala din Romania prin care pot fi dobandite nivelurile de calificare, nivelurile de referinta ale Cadrului european al calificarilor, precum si conditiile de acces corespunzatoare fiecarui nivel de calificare

Lista programelor de formare profesională pentru absolvenții de studii superioare

Instrucțiunea nr. 5 din 25.01.2018

Instructiunea nr. 4 din 25.01.2018

Instrucțiunea nr. 3 din 23.10.2017 formare profesională

Ordonanța de urgență nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/ 2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum si pentru modificarea art. 24 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Ordin nr. 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnati în comisiile de examinări

O.U.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților

H.G. nr. 522 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

ORDIN Nr. 501 pe 5253 din 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

ORDIN Nr. 353/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

ORDIN Nr. 59 pe 3175 din 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/6145