Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

În cazul alocației de plasament, actele în vederea acordării dreptului se depun la sediul AJPIS până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă Disp/Hotararea/Sentinta/Certificatul de grefa.