Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau secretariatul instituției de învățamânt, în situația tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează o formă de învățământ.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993