Persoanele adoptatoare care au în plasament copii cu cel puțin 6 luni înainte de data adopției și nu este necesară hotărârea de încredințare în vederea adopției, beneficiază de concediu de acomodare?

Potrivit art.50 alin. (5) din Legea nr. 273/2004, republicată, concediul de acomodare se stabilește și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției.
Prin urmare, pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei (au o hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei).