Nu am mai primit alocația și doresc să știu ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă ?

Se depune o cerere însoțită de copia actului de identitate și de documente justificative, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993