În situația menționată la pct.5, dar pentru alt copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

Pentru alt copil, adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare poate beneficia de concediu de acomodare numai în condițiile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67-71 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016.
De concediu de acomodare poate beneficia adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, interdicția de cumul sau suprapunere fiind doar pentru același copil.