În cazul unei familii care are 2 copii spre încredințare în vederea adopției (în același timp sau la o perioadă de timp între aceștia): – Se plătesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator? Sau – Se plătește indemnizația pentru fiecare copil, însă ambilor părinți, respectiv pentru fiecare părinte câte o indemnizație aferentă concediului de acomodare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate?

Legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv.
Indemnizație este un drept asociat concediului, acordat adoptatorului și nu copiilor.
Potrivit art.50 din Legea nr.273/2004, republicată, beneficiază de aceste drepturi „adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare.”
Prin urmare, și în condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare.
Indemnizația aferentă concediului de acomodare nu reprezintă un drept ori un beneficiu social acordat copilului (astfel cum este alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația acordată la ieșirea din sistem, etc), ci are rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediu de acomodare.
Astfel, în cazul persoanei/familiei care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii și care îndeplinește condițiile prevăzute de art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, republicată și optează să intre în concediu de acomodare, se va acorda un singur concediu de acomodare și o singură indemnizație aferentă acestuia. În situația în care unul dintre copiii încredințați în vederea adopției este încredințat la o distanța mai mică de 1 an de zile față de celălalt, perioada de acordare a concediului de acomodare și a indemnizației aferente se stabilește de la data depunerii cererii pentru primul copil (nu mai devreme de 12 august 2016 – data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 care modifică și completează Legea nr.273/2004) și până la împlinirea duratei maxime prevăzută pentru acest tip de concediu pentru cel de-al doilea copil.