În cazul în care se aprobă acordarea indemnizației concediu de acomodare, cum se calculează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)?

Potrivit prevederilor art.50 alin.(5) din Legea nr.273/2004, republicată, pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. „Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate”.
În conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuția este 5,5%. Prin urmare, în prezent, contribuția se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra sumei de 1700 lei.