Dacă persoana care solicită concediul de acomodare este beneficiară și de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit prevederilor OUG nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv de drepturile prevăzute la art.31 și 32), pentru același copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

În situația copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, persoanele îndreptățite, așa cum sunt acestea definite prin Legea nr.273/2004, republicată, pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 50 alin. (1) dar, în aceste condiții, conform alin. (4) din legea menționată, în perioada concediului de acomodare, nu mai pot beneficia de drepturile acordate în baza art.2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm că, pe aceeași perioadă, pentru același copil, nu se pot cumula drepturile.
În situația copilului cu dizabilitate, care a împlinit vârsta de 3 ani, apreciem că se aplică corespunzător prevederile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016. Pe aceeași perioadă nu pot fi acordate 2 concedii pentru același copil și, prin urmare, indemnizațiile acordate nu pot fi cumulate.