Dacă familia adoptatoare se află în perioada de încredințare în vederea adopției prelungită de drept poate beneficia de concediu de acomodare și de indemnizația aferentă? Dacă da, pe ce perioadă poate beneficia?

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2004, republicată, concediul de acomodare are o perioadă de maximum 1 an și include și perioada de încredințare în vederea adopției.
Totodată, potrivit art. 71 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004, aprobate prin HG nr.579/2016, indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare se acordă proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare sau, după caz, până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 1 an de zile).