Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială?

Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție.