Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

art. 1, art. 2, alin. (7), art. 5, art. 8, alin. (2) şi (3) si art. 9, alin. (1) din Legea 416/2001.