Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior ?

Reprezentantul legal se poate schimba (fac excepție asistenții maternali) printr-o cerere la care anexăm copia C.I.