Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Se comunică titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu.

Legea nr. 416/2001