Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare / suspendare / modificare / încetare se transmit prin poștă la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul instituției.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993