Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? În ce condiții are loc diminuarea / suspendarea alocației de susținere având la baza absențele înregistrate ?

Alocatia de sustinere a familiei este conditionata ca elevii sa frecventeze cursurile scolare de zi.În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.In cazul in care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Legea nr.277/2010