Cine stabilește durata concediului de acomodare de maximum 1 an pentru familiile adoptatoare care au depus cererea de solicitare a acestuia? Cum se procedează cu suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu?

Acordarea concediului de acomodare și a indemnizației aferente se realizează de la data depunerii cererii până la împlinirea perioadei de 1 an calculată de la data punerii în executare a Hotărârii de încredințare în vederea adopției.
Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a articolelor art.47 alin.(4) și art.50 din Legea nr.273/2004, republicată).
Suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de alte legi speciale care reglementează raporturile de serviciu.