Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocatia pentru sustinerea familiei ?

Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : cladirea de domiciliu, teren de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta care nu depasesc 1000 mp in zana urbana si 2000 mp in zona rurala; bunuri mobile:un autoturim cu o vechime mai mica de 10 ani; depozite bancare cu o valoare mai mica de 3000 lei, cu exceptia dobanzii.

Legea nr.277/2010