Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social ?

Toate bunurile, cu excepția celor cuprinse în Anexa nr 4- prevazută de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011.

Legea nr. 416/2001