Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Neîndeplinirea obligației privind comunicarea scris despre orice modificare intervenită de natura sa determină încetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, încasarea simultană a alocației de stat pentru copii în 2 state membre ale U.E.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993