Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Răspuns: AJPIS a fost anunțată cu întârziere de către beneficiar, primărie sau angajator de faptul că a fost activitatea, încasare plăţi necuvenite
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare