Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Biroul de relații cu publicul din cadrul AJPIS.
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal.

OUG nr.111/2010