Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată?

Reprezentantul legal solicită în scris plata alocației de stat, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993