Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată ?

Răspuns: Pentru a solicita reordonanțarea sumelor neîncasate se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și solicită suma neîncasată.
Temei legal: