Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Cerere scrisă prin care reprezentantul legal solicită modificarea reprezentantului legal, însoțită de copii cărți de identitate părinți și copie certificat de naștere copil.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993