Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Răspuns: În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexează certificatul de deces al beneficiarului de ICC și documente care atesta faptul că a îndeplinit sau nu condițiile de acordare a indemnizației (adeverință primarie PATRINVEM , adeverință ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverință tip cu veniturile realizate).
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare