Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plata ?

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la AJPIS Cluj o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.