Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată ?

Beneficiarul depune cerere la agenția teritorială (prin posță, mail, fax sau direct), cerere însoțită de copia actului de identitate.

Legea nr. 416/2001