Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Cerere scrisă de solicitare a schimbării modalității de plată însoțită de copia actului de identitate și extras de cont (dacă este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tânărului, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993