Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Răspuns: Pentru a solicita schimbare modalitate plată se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și extras de cont dacă dorește virare în cont bancar.
Temei legal: HG 52 din 19 ianuarie 2011 ,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor