Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă ?

Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar dacă acest lucru nu implică și schimbarea localității , printr-o cerere depusă la primaria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001