Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS;
– copia actului de identitate al solicitantului.