Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Răspuns: In cazul in care beneficiarul contesta cuantumul indemnizatiei sau data de acordare a acesteia.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare