Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de institutie pot fi contestate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare a deciziilor de acordare/modificare/suspendare/incetare/ constituire debite.

Legea 544/2004 privind contencios administrativ