Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de AJPIS pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar.

OUG nr.111/2010