Care sunt condițiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale?

Răspuns: Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatie crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Temei legal: HG 52 / 2011 ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010