Care sunt condițiile de acordare a alocației de plasament și care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordării dreptului de alocație de plasament :

  • cerere tip;
  • copia actului de identitate al beneficiarului;
  • copia certificatului de nastere al copilului ori actul de identitate al acestuia;
  • copia Dispozitiei/Hotararii/sentintei/Certificatul de grefa;
  • în cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului, cererea va fi insoțită de actul constatator al nașterii sau extrasul de naștere;
  • în cazul copilului cu dizabilități, cererea va fi însoțită de copia certificatului de handicap;
  • pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățamânt de zi.