Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocației de stat în România ?

Reprezentantul legal solicită în scris suspendarea plații alocației de stat în România, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993