Care sunt actele necesare pentru indemnizația de acomodare?

Răspuns: Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Temei legal: Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, HG nr. 579/2016