care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii?

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, inclusiv copiilor cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie rezidenți în România, dacă locuiesc cu părinții, până la vârsta de 18 ani precum și tinerilor peste 18 ani, care urmează cursuri de învățamânt liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acordă în baza cererii reprezentantului legal, însoțită de copia cărții de identitate, certificat de naștere copil, precum și documente din care rezulta situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și de orice alte acte justificative: livret de familie, hotărâre judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț / în vederea adopției, de încuviințare adopție, hotărarea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială / dispoziția directorului direcției generale de asistență socială, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, dispoziția autorității tutelare, act de deces al unuia dintre parinți, alte documente.

H.G. nr. 577/2008 ;  Legea nr. 61/1993