Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Raspuns: După primirea cererilor de la registratură se scot din arhivă dosarele. Se încetează prestația după care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite județului unde beneficiarul are noul domiciliu și se transferă electronic dosarul în SAFIR.
Temei legal: HG 52 / 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010