Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti; beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; beneficiarul a decedat; în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12; beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare