Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Încetarea unui beneficiu de asistență socială se face în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate care au stat la baza acordării beneficiului social: domiciliul sau resedința în România; declarația pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării; familie formată din soț, soție, copii , persoana singură cu copii aflați în întreținerea acestora; cuantumul depăseste 530 lei/membru familie; copilul nu mai frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ; nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semenstru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.