Care este motivul încetării alocației de stat pentru copii?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993