Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la caseria agenției teritoriale care l-a constituit și v-a comunicat decizia de debit sau în numărul de cont menționat în decizia de debit. Dacă beneficiați în continuare de drepturi, se pot face rețineri eșalonate din drepturile (alocație de stat) aferente lunilor următoare.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993